TRUYỂN HÌNH TRỰC TIẾP BIÊN GIỚI KHÚC TÌNH CA LẦN THỨ 24 15/11/2017