BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LONG AN TẬP HUẤN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI CHỈ HUY ĐỒN BIÊN PHÒNG NĂM 2015 25/05/2015

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LONG AN

TẬP HUẤN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI CHỈ HUY ĐỒN BIÊN PHÒNG NĂM 2015

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng tổ chức chỉ huy và sẵn sàng chiến đấu của chỉ huy đồn Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới . Từ ngày 18 đến 29-5/ 2015, tại Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP Long An tổ chức lớp tập huấn công tác huấn luyện cho cán bộ chỉ huy đồn biên phòng năm 2015.


Đại biểu tham gia lớp tập huấn tập trung theo dõi thực hành binh khí                        Ảnh: Minh Luận

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao công tác tham mưu huấn luyện; bổ sung một số động tác điều lệnh mới; thống nhất  chức trách nhiệm vụ chỉ huy đồn Biên phòng, hiểu biết cơ bản về Đảng, Nhà nước, Quân đội, sử dụng thanh thạo và tổ chức huấn luyện  các loại vũ khí có trong biên chế của đồn biên phòng, xây dựng và tổ chức chỉ huy thực hiện kế hoạch đấu bảo vệ đồn biên phòng và các phương án kế hoạch bảo vệ biên giới; nguyên tắc chỉ huy chiến đấu, phòng ngự và tiến công; quy trình, phương pháp tổ chức tuần tra, phục kích, tập kích của Bộ đội biên phòng. Huấn luyện phòng hòa phổ thông; thực hành ngắm bắn và Quan điểm của Đảng về “đối tượng”, “đối tác” theo Nghị quyết TW8 khóa XI; điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội và các quy định về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; công tác phổ biến giáo dực pháp luật...

Hùng Hoàng