BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LONG AN ĐÓN NHẬN CHIẾN SĨ MỚI ĐỢT I NĂM 2015 13/03/2015

Ngày 6/3/2015. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức đón nhận 160 chiến sĩ mới đợt I năm 2015 thuộc huyện:  Đức Huệ, Đức Hòa, Mộc Hóa, Kiến Tường, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.


Nhìn chung chất lượng và trình độ học vấn so với Đợt I năm 2015 cao hơn, trong đó Đảng viên 6 đồng chí, tốt nghiệp 8 Đại học, 9 Cao đẳng, 12  trung học chuyên nghiệp. Bước đầu có 15 đồng chí có nguyện vọng đăng ký phục vụ lâu dài trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Mặc dù tuổi đời con rất trẻ nhưng các Tân binh đã thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, nguyện học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành người chiến cách mạng, sẵn sàng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt <st1:country-region w:st="on">Nam. </st1:country-region>

  Sau khi tiếp nhận Ban chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động đã tổ chức biên chế về các tiểu đội, đảm bảo nơi ăn chốn ở sinh hoạt học tập cho bộ đội đúng chế độ quy định./.

Minh Luận - Việt Hùng